TEENUSED:

  • Puude seisukorra hindamine

  • Viljapuude hoolduslõikus

  • Ohtlike puude raie

  • Raie jäätmete äravedu

  • Kändude freesimine
  • Kruntide raadamine/võsalõikamine
  • Puittaimede ehitusaegne kaitse
  • Lume ja jää tõrje katustelt
  • Erinevad kõrgtööd

 Võta ühendust ja aitame su plaanid ellu viia.